pageImage

Renerga AB är ett konsultbolag som i huvudsak
arbetar med projektering av VVS-anläggningar.
Våra uppdragsgivare finns bland landsting, kommuner,
industrier, entreprenörer och fastighetsbolag.

För tillfället söker vi inga nya medarbetare.

Renerga AB, Berga Allé 1, 254 52 Helsingborg | Tel 042 - 26 62 80 | Fax 042 - 18 78 61 | info@renerga.se