Renerga AB

Vad vi är

Renerga AB är ett VVS-konsultbolag som arbetar med:
• Utredning
• Projektering
• Kontroll/Besiktning
• Kvalitet/Uppföljning

Inom:
• VVS (Värme, Ventilation och Sanitet)
• Energi och miljö
• Kyla
• Medicinska gasanläggningar
• Styr och övervakning

Renerga AB
• Har en mycket lång och bred erfarenhet av projektering och utveckling av VVS-anläggningar, allt från små enkla byggnader till mycket komplexa och krävande anläggningar.
• Skapar långsiktiga relationer med våra kunder genom samarbete baserat på förtroende.
• Våra kunder erbjuds det mindre företagets flexibilitet och personliga engagemang, i kombination med det större företagets kompetens och utbildningssatsningar.

Teamet bakom Renerga

Renerga ägs och drivs av Martin Lindell-Frantz och Ulf Lorentsson.
Våra medarbetare är välutbildade ingenjörer som är specialister inom CAD.

Projekten
Vi har de senaste 25 åren i huvudsak varit engagerade inom Sjukhussektorn och då framför allt för Region Skåne.

Framför all har tyngdpunkten legat på Helsingborgs Lasarett, där vi stolt kan säga att vi varit inblandade i princip alla ombyggnadsprojekt sen mitten på 90-talet. Uppdragen har varierat utmed hela skalan från Utredning, via Projektering, Besiktning till Uppföljning, dock har Projektering varit huvuduppdraget för det mesta.

I samband med nya projektet NSH (Nya Sjukhusområdet Helsingborg) är vi utsedda som Sakkunniga VVS.

Martin Lindell-Frantz
T +46 42266283
M +46 706181663
martin@renerga.se

Ulf Lorentsson
T +46 42266282
M +46 706181662
ulf@renerga.se

Pågående projekt

Ett urval av våra aktiva uppdrag

Helsingborgs Lasarett
• Sakkunniga VVS för samtliga projekt inom NSH (Nya Sjukhusområdet Helsingborg)
• Projektering inom DMT (Delprojekt Media- och Teknikbyggnad inom NSH-projektet)
• Ombyggnad av OP-ventilation för 16st OP-salar
• Nytt Tältsjukhus för Covid-19
• Nya moduler utanför Akuten för Covid-19

Referenser sjukvård

Ett urval av våra projekteringar

Helsingborgs Lasarett - Ombyggnader

Lågdelen av huvudbyggnaden
• Akuten inklusive Ambulanshall med Saneringshall och sluss (kemikalieutsläpp) samt Akut-OP ca 7000m²
• IVA med isoleringsrum ca 1000m²
• OP-Ett flertal ombyggnader genom åren för utbyte av OP-pendlar samt kompletteringar med ytterligare medicinska gaser såsom ex nt CO²-anläggning
• Infektion Avd 63 - Ny skyddsventilation med redundanta ventilationsystem
• Sjukhusapoteket - Ny skyddsventilation för läkemedelsberedning
• Angioröntgen - Ny OP-centilation m.m.
• Patalogen - Ny skyddsventilation m.m.
• Ett flertal ombyggnader för installation av Magnetröntgenkameror (MR) och CT

Högdelen av huvudbyggnaden
• Öron, Näsa -Hals, plan-11 flygel ca 2000m²
• Kvinnokliniken KK1, plan 12 flygel ca 2000m²
• Kvinnokliniken KK2, plan 12 flygel ca 2000m²
• Barn- och föräldraklinik BFK, plan 12 flygel ca 2000m²
• Fläktrum för samtliga fyra flyglar, ca 8000m²
• Ny lustgasreningsanläggning för Förlossningen
• Ögon -OP, plan 12

Universitetssjukhuset Lund, USIL
• Riskobduktion By 52 ca 2000m².
Utöver stora obduktionsrummet byggdes även separat smittskyddsobduktionsrum med slussar ochlaboratorium (obduktioner utförs i "rymddräkter"). Skyddsventilation med redundanta system.
Separat avloppsreningsanläggning (kokning m.m.) innan utsläpp till kommunala
• Rättsmedicinska By 70
• Laborativa lokaler By 71
• Ombyggnad för CT inom huvudbyggnaden By 40, plan 15

Ängelholms Lasarett
• By08 huvudbyggnaden Akuten ca 3000m²
By08 huvudbyggnaden OP-avd. Renerga projekterade in första nya OP-ventilation i Region Skåne, Avidicares OP-system. Detta är numera "standard" inom regionen.
• By08 huvudbyggnaden. Ny dubbelmasksutsugsanläggning för utsug överskott av lustgas från patienter på OP-salar.
• By31 Terapi/Bassäng
• By31 Ryggrehab
• By47 Psykmottagning
• By12 Verkstäder
• Ett flertal ombyggnader för installation av Magnetröntgenkameror (MR) och CT.

Hälsostaden, Ängelholms lasarett
• By76 Nybyggnad teknikhus
• By71 Nybyggnad
• By61 och 63 Nybyggnad Parkering- och Bårhus
• By65 Nybyggnad Palliativa enheten
• By08 huvudbyggnaden ombyggnad ventilation huvudsystem
• By29 Nytt kök

Landskrona Lasarett
• By04 Vårdavdelningar plan 11-14 ca 1500 m2
• By02 Ögon-Op
• By07 Vårdcentral
• By21 Barn o Ungdomspsyk

Vårdcentraler
• Örkelljunga vårdcentral
• Klippans Vårdcentral
• Vårdcentral i Åstorp

Referenser övriga

Ett urval av våra projekteringar

Perstorp AB
• Nybyggnad kemilaboratorium By 450, Technical Center
• Ombyggnad av kemilaboratorium By 832
• Tillbyggnad av katalysatorfabrik, By 418
• Arca Systems, Om -och tillbyggnad av fabrik

Sydvatten
• Vombverket- Nybyggnad pumpbyggnad
• Ringsjöverket- Ombyggnad pumpbyggnad

Kemira
• Om- och tillbyggnad av SO2-lager
• Ombyggnad av EL-RK

Renerga AB, Rosenfinksgatan 54, 254 50 Helsingborg
042 - 26 62 80 | info@renerga.se