pageImage

Vad vi är

Renerga är ett konsultföretag som arbetar med

 • Utredning
 • Projektering
 • Kontroll/Besiktning
 • Kvalitet/Uppföljning
 • VVS
 • Energi och miljö
 • Kyla
 • Styr och övervakning

Vi arbetar i huvudsak med projektering inriktad på inomhusklimat, ventilation och energi.

För att effektivisera er energianvändning erbjuder vi allt från enkla användningsanalyser till kompletta energiutredningar med åtgärdsförslag. Förslaget uppfyller självklart de krav som ställs av er på såväl funktion som ekonomi.

Vi är certifierade för funktionskontroll av ventilationssystem \"kat. K\" komplicerad art.

Renerga AB

 • har en mycket lång och bred erfarenhet av projektering och utveckling av VVS-anläggningar, allt ifrån små enkla byggnader till stora komplexa anläggningar.
 • arbetar med alla förekommande entreprenadformer.
 • skapar långsiktiga relationer med sina kunder genom samarbete baserat på förtroende.
 • bedriver huvudsakligen sin verksamhet i regionen kring kontoret i Helsingborg.

 

Som kvalificerad installationskonsult inom byggsektorn svarar vi för helhetslösningar och utför utredningar, projektering, kontroll- och besiktningsuppdrag i både stora som små projekt.

Vi har erfarenhet av installationer för naturgas och gasol.

Våra kunder erbjuds det mindre företagets flexibilitet och personliga engagemang, i kombination med det större företagets tekniska kompetens och hjälpmedel som datorer, mätinstrument, bibliotek, m.m.

Renerga AB, Berga Allé 1, 254 52 Helsingborg | Tel 042 - 26 62 80 | Fax 042 - 18 78 61 | info@renerga.se